Ogłoszenia


INTENCJE MSZALNE


 

I NIEDZIELA ADWENTU – 28 listopada 2021

9:30 – W int. Parafian. Poświęcenie świec, wieńców i opłatków


I PIĄTEK MIESIĄCA 3 grudnia

15:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (Spowiedź)

16:00 – Roraty. W int. Parafian. (Zmiana tajemnic różańcowych)


I SOBOTA MIESIĄCA 4 grudnia

17:00 – Za ++ Stanisława Gnot, Marcina Detko ++ z rodziny + Józefę Gnot


II NIEDZIELA ADWENTU – 5 grudnia 2021

9:30 – Za ++ Jana, Józefę, Michała Żuczek


ŚRODA 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N M P

18:15 – Roraty. Za ++ Zofię, Mikołaja Samotyj ++ z rodziny


PIĄTEK 10 grudnia

16:00 – Roraty. Za ++ Jana, Helenę, Czesława, Ludwika Kogut, Zdzisława Demel ++ z rodziny


III NIEDZIELA ADWENTU – 12 grudnia 2021

9:30 – Za ++ Katarzynę, Marcelego Tasior

15:30 – Koncert Chóru żeńskiego Opolienses Puellae Cantantes (w Nowej Cerekwi)


Ogłoszenia Parafialne – I Niedziela Adwentu, 28 listopada 2021

 • Zachęcam aby od początku Adwentu podjąć wysiłek duchowy przez uczestnictwo w Roratach, dobre postanowienia oraz uruchomienie wyobraźni miłosierdzia wobec potrzebujących. Warto też pielęgnować zwyczaje adwentowe i gromadzić się w domach na wspólnej modlitwie (np. wieczornej) wokół świecy lub wieńca adwentowego.
 • Roraty w piątki o godz. 16:00.
 • W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca.
 • Chorych z Komunią św. odwiedzę przed czwartą niedzielą adwentu.
 • Dzisiaj wybieramy Parafialną Radę Duszpasterską, której celem będzie wspomaganie proboszcza w opracowywaniu rocznego parafialnego kalendarium duszpasterskiego, wspieranie grup parafialnych, budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła, wspieranie działalności charytatywnej. Rada ta nie będzie zajmować się sprawami finansowymi i gospodarczymi parafii. Wychodząc z kościoła kartę wyborczą należy wrzucić do urny wyborczej. Wybór polega na postawieniu krzyżyka bądź innego znacznika wyboru przy nazwiskach nie więcej niż trzech kandydatów.
 • Lista kandydatów do Rady Duszpasterskiej z której wybrane zostaną trzy osoby: 1. Detko Piotr 2. Dziadura Marcin 3. Fryzel Zenon 4. Giblak Grzegorz 5. Kroczak Adam 6. Nasieniak Janusz 7. Piwowarczyk Sabina.
 • Zapraszam na Koncert Chóru żeńskiego Opolienses Puellae Cantantes w kościele w Nowej Cerekwi, w niedzielę 12 grudnia o godz. 15:30.
 • Organizujemy z Biurem Turystycznym STACHURA w Opolu, PIELGRZYMKĘ – WYCIECZKĘ PO TOSKANII WE WŁOSZECH: zwiedzanie m.in.: Tarvisio, Lukka, Piza, wyspa Elba miejsce zesłania Napoleona, Florencja, Siena. TERMIN: od 17 do 23 lipca 2022 r. Koszt 2100,00 zł. + 110 Euro. Zapisy w zakrystii lub kancelarii. Wpłaty: 500 zł zaliczki do końca kwietnia, a pozostałą kwotę do końca czerwca 2022 r. W przypadku odwołania pielgrzymki biuro zwraca 100% wpłaconej kwoty.
 • Dziękuję za wszelkie prace przy parafii, m.in. za sprzątanie, wieniec adwentowy i przygotowanie kościoła na czas Adwentu.
 • W tym roku, kto ma do wycięcia i chciałby ofiarować do kościoła choinkę (świerk) proszę to zgłosić do niedzieli 5 grudnia.
 • Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na parafię. Za tydzień kolekta na seminarium duchowne w Opolu i instytucje diecezjalne. Za tydzień również zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Za wszystkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.
 • Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego w cenie 6 zł – w środku kalendarz na rok 2022. Do kupienia są już opłatki i świece wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Świece caritasu w cenie: małe po 5 zł, a duże po 12 zł. Opłatki dowolna ofiara.

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ O ODPUSTACH W ROKU ŚW. JÓZEFA


Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego. Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą. A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty. Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”, czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”.

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

Mauro Kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel

Regens