Eucharystia

Święta Eucharystia jest Sakramentem, w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie, swoje Ciało i swoją Krew, żebyśmy z miłości ofiarowali Mu siebie i żebyśmy zjednoczyli się z Nim w Komunii Świętej. W ten sposób stajemy się jednym Ciałem Chrystusa, Kościołem.

Sakrament Eucharystii sprawowany jest w naszej parafii w piątki, soboty i niedziele.

Godziny Mszy św.:

W niedzielę: 9:30

W sobotę (Msza św. niedzielna): 17:00

W piątek (szkolna): 16:30.

I Komunia św. udzielana jest w naszej parafii dzieciom klasy III szkoły podstawowej w ostatnią niedzielę maja (26.05.2024 r.) godz. 11:00.