Róże Różańcowe

Wspólnota Żywego Różańca jest wspólnotą osób, które przez regularną modlitwę różańcową pragną pogłębiać swoją duchowość oraz wspierać całą wspólnotę Kościoła swoją modlitwą. Wspólnota ta jest znana w całym Kościele powszechnym i ma aprobatę papieską.

Celem Żywego Różańca jest modlitwa i rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi oraz naśladowanie tych tajemnic w życiu codziennym za przyczyną Maryi i razem z Nią tak, aby całe nasze życie stawało się różańcem. Celem Różańca jest umacnianie wiary, leczenie nędzy moralnej, walka z szatanem, szerzenie pokoju, nabywanie cnót chrześcijańskich.

Wspólnota Żywego Różańca dzieli się na róże różańcowe. Każda osoba z róży przez jeden miesiąc codziennie odmawia wskazaną dziesiątkę (tajemnicę) różańca w konkretnej, wyznaczonej na ten miesiąc intencji ogólnej i misyjnej.

W naszej parafii aktualnie jest 1 Róża Różańcowa żeńska.

Spotkanie całej wspólnoty Żywego Różańca odbywa się raz w miesiącu. Wtedy następuje zmiana tajemnic oraz podanie intencji modlitwy na dany miesiąc.

Spotkania miesięczne odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca podczas nabożeństwa o g.14.00.

Zapraszamy chętnych do żywej modlitwy różańcowej w intencjach Kościoła, Ojca Świętego i misji.