Namaszczenie chorych

Jest znakiem obecności uzdrawiającej Wszechmocy Boga. Pan w szczególny sposób jest obecny pośród cierpiących i chorych. Pragnie nawiedzić i umocnić tych, „którzy się źle mają”. Poprzez gest włożenia rąk, namaszczenie i modlitwę kapłana Jezus obdarza łaską „umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości” (KKK 1520). Jednocześnie „odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią” (KKK 1520). Przygotowuje także na przejście do życia wiecznego.

Sakrament chorych w naszej parafii udzielany jest: na życzenie samego chorego bądź rodziny osoby chorej (na wezwanie). Raz w roku z ok. Dnia Chorego 11 lutego udzielany jest podczas Mszy św. w intencji chorych. Systematyczne odwiedziny chorych z Przenajświętszym Sakramentem oraz możliwością przyjęcia Sakramentu Namaszczenia Chorych odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca. Zgłoszenia osób, do których kapłan ma się udać są przyjmowane w zakrystii lub kancelarii parafialnej.